بازدید ایدهبایگانی‌های پخش دومین قسمت «عصر» با موضوع اسناد جدید ۱۱ سپتامبر | بازدید ایده

برچسب: پخش دومین قسمت «عصر» با موضوع اسناد جدید ۱۱ سپتامبر

پخش دومین قسمت «عصر» با موضوع اسناد جدید ۱۱ سپتامبر

پخش دومین قسمت «عصر» با موضوع اسناد جدید ۱۱ سپتامبر به گزارش باشگاه خبرنگاران ، هفده سال از واقعه 11 سپتامبر و حمله به ساختمان‌های دو قلو می‌گذرد. 11 سپتامبر تبدیل به یکی از حساس‌ترین پروژه‌های امنیتی…

  • خانه
  • پخش دومین قسمت «عصر» با موضوع اسناد جدید ۱۱ سپتامبر