بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پختگی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پختگی

آنچه کارآفرینان را به پختگی می‌رساند

کارآفرینان باید از تجربیاتی که در طول مدت فعالیت خود به دست می‌آورند، جهت افزایش هوشمندی در کسب‌وکارشان استفاده کنند. کسانی که در تمام مدت عمرشان کارآفرین بوده‌اند، اغلب در زمان تحصیل در مدرسه کسب‌وکارهای…