بازدید ایدهبایگانی‌های پتانسیل‌های جدید | بازدید ایده

برچسب: پتانسیل‌های جدید

شناسایی پتانسیل‌های جدید برای بهره‌گیری از نور خورشید

شناسایی پتانسیل‌های جدید برای بهره‌گیری از نور خورشید محققان برای اولین بار به یک مکانیزم باریک‌سازی شکاف باند با محدودسازی کوانتومی دست یافته‌اند که در آن جذب پرتوهای فرابنفش از ذرات کوانتومی گرافنی و نانوذرات TiO2 را به راحتی می‌توان به…