بازدید ایدهبایگانی‌های پایگاه دائمی | بازدید ایده

برچسب: پایگاه دائمی

پایگاه دائمی در ماه چگونه ساخته می‌شود

پایگاه دائمی در ماه چگونه ساخته می‌شود انتظار می‌رود که فضانورد ماتیاس موریر، سال آینده روی سطح ماه قدم بگذارد، البته بدون‌زحمت پرواز با موشک، حالت تهوع ناشی از بی‌وزنی و فرود خطرناک. بلکه در عوض،…