برچسب: پایگاه دائمی مریخ

ایلان ماسک: اولین پایگاه دائمی مریخ تا سال ۲۰۲۸ ساخته می‌شود

ایلان ماسک: اولین پایگاه دائمی مریخ تا سال ۲۰۲۸ ساخته می‌شود

ایلان ماسک: اولین پایگاه دائمی مریخ تا سال ۲۰۲۸ ساخته می‌شود اسپیس ایکس می‌خواهد یک پایگاه دائمی در مریخ بسازد و می‌خواهد…
علم و تکنولوژی