بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پایگاه دائمی مریخ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پایگاه دائمی مریخ

ایلان ماسک: اولین پایگاه دائمی مریخ تا سال ۲۰۲۸ ساخته می‌شود

ایلان ماسک: اولین پایگاه دائمی مریخ تا سال ۲۰۲۸ ساخته می‌شود اسپیس ایکس می‌خواهد یک پایگاه دائمی در مریخ بسازد و می‌خواهد تا قبل از پایان دهه ۲۰۲۰، این کار را انجام دهد. مدیر عامل شرکت اسپیس‌ایکس،…