بازدید ایدهبایگانی‌های پایداری جو و کاهش سه درجه‌ای دما تا چند روز آینده در خوزستان | بازدید ایده

برچسب: پایداری جو و کاهش سه درجه‌ای دما تا چند روز آینده در خوزستان

پایداری جو و کاهش سه درجه‌ای دما تا چند روز آینده در خوزستان

پایداری جو و کاهش سه درجه‌ای دما تا چند روز آینده در خوزستان محمد سبزه‌زاری در زمینه آخرین وضعیت جوی استان خوزستان اظهار داشت: به تناوب جنوبی شدن جریانات جوی و افزایش رطوبت جنوب شرقی…

  • خانه
  • پایداری جو و کاهش سه درجه‌ای دما تا چند روز آینده در خوزستان