بازدید ایدهبایگانی‌های پایان ۷ دقیقه هراس‌انگیز | بازدید ایده

برچسب: پایان ۷ دقیقه هراس‌انگیز

پایان ۷ دقیقه هراس‌انگیز: اینسایت با موفقیت روی مریخ فرود آمد

پایان ۷ دقیقه هراس‌انگیز: اینسایت با موفقیت روی مریخ فرود آمد اینسایت، آخرین فرودگر مریخی ناسا دوشنبه شب در نقطه‌ی پایان سفر تقریبا ۶ ماهه‌ی خود با عبور موفقیت‌آمیز از جو مریخ روی سطح این سیاره فرود آمد. رویداد…

  • خانه
  • پایان ۷ دقیقه هراس‌انگیز