بازدید ایدهبایگانی‌های پایان کار بشر | بازدید ایده

برچسب: پایان کار بشر

استیون هاوکینگ: تنها صد سال تا پایان کار بشر روی زمین باقی مانده است

استیون هاوکینگ: تنها صد سال تا پایان کار بشر روی زمین باقی مانده است هاوکینگ که پیش از این پایان کار بشر بر روی زمین را ۱۰۰۰ سال دیگر تخمین زده بود در جدیدترین گفته‌های…