بازدید ایدهبایگانی‌های پایان نمی‌رسد! | بازدید ایده

برچسب: پایان نمی‌رسد!

ناسا ثابت می‌کند که دنیا به این زودی‌ها به پایان نمی‌رسد!

ناسا ثابت می‌کند که دنیا به این زودی‌ها به پایان نمی‌رسد! در ویدئو جدیدی که ناسا برای تنویر افکار عمومی به تازگی منتشر کرده اذعان می‌شود: «تمام ماجرا از ابتدا سوءتفاهمی بیش نبوده است». این همان آبی…