بازدید ایدهبایگانی‌های پایان مأموریت فضاپیمای گالیله | بازدید ایده

برچسب: پایان مأموریت فضاپیمای گالیله

۳۰ شهریور: پایان مأموریت فضاپیمای گالیله

۳۰ شهریور: پایان مأموریت فضاپیمای گالیله ۱۴ سال پیش در چنین روزی (۲۱ سپتامبر سال ۲۰۰۳)، فضاپیمای گالیله به پایان مأموریت خود رسید. گالیله متعلق به سازمان فضایی ناسا و یک فضاپیمای بدون سرنشین بود. مأموریت این…

  • خانه
  • پایان مأموریت فضاپیمای گالیله