بازدید ایدهبایگانی‌های پایان ساخت یک نیروگاه خورشیدی در محل فاجعه چرنوبیل | بازدید ایده

برچسب: پایان ساخت یک نیروگاه خورشیدی در محل فاجعه چرنوبیل

پایان ساخت یک نیروگاه خورشیدی در محل فاجعه چرنوبیل

نیروگاه خورشیدی چرنوبیل قادر به تولید یک مگاوات انرژی تجدیدپذیر است. این نیروگاه خورشیدی در فاصله‌ی ۱۰۰ متری پناهگاه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل قرار گرفته است. این پناهگاه که اواخر سال ۲۰۱۶ نصب شد، پناهگاه گنبدی…

  • خانه
  • پایان ساخت یک نیروگاه خورشیدی در محل فاجعه چرنوبیل