بازدید ایدهبایگانی‌های پاورپوینت | بازدید ایده

برچسب: پاورپوینت

چگونه از هوش هیجانی در طراحی پاورپوینت استفاده کنیم

هرموقع صحبت از ارائه دادن به میان می‌آید، ناخودآگاه یاد نرم‌افزار پاورپوینت می‌افتیم. نرم‌افزاری که هر شخصی حداقل یک بار در طول زندگی دانشجویی خود برای ارائه‌ی پروژه‌ی دانشگاه از آن استفاده کرده است. اما…