بازدید ایدهبایگانی‌های پاناسونیک | بازدید ایده

برچسب: پاناسونیک

پاناسونیک شهری با قابلیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر ساخته است

پاناسونیک شهری با قابلیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر ساخته است ساختن شهری که از منابعی چون آب، سوخت و انرژی الکتریسیته بصورت بهینه استفاده کند، چالشی بزرگ برای بسیاری از کمپانی‌ها است. اما به‌نظر…