بازدید ایدهبایگانی‌های پالس هسته ای | بازدید ایده

برچسب: پالس هسته ای

مهندسی بی نهایت:پیش رانش پالس هسته ای و رویای کشتی های فضایی

پیش‌رانش پالس هسته‌ای یکی از بحث‌برانگیزترین راهکارهای سفر به فضا است؛ این پیش‌ران‌ها می‌توانند در زمانی کوتاه انسان را به مقاصد دوردست در فضا برسانند. راکت افسانه‌ای ساترن ۵ که اولین پرواز خود را در…