بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پالس های نوری | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پالس های نوری

نگاهی به پالس های نوری شتاب‌دار در فضای خمیده

نگاهی به پالس های نوری شتاب‌دار در فضای خمیده فیزیک‌دان‌ها توانستند با استفاده از تابش لیزر در یک حباب لامپ پرتو‌افکن، اولین تعریف تجربی در مورد پالس‌ها‌ی نوری شتاب‌دار خمیده را ارائه دهند. همان‌گونه که…