بازدید ایدهبایگانی‌های پاسخ فیزیکدانان | بازدید ایده

برچسب: پاسخ فیزیکدانان

آیا سفر در زمان ممکن است؟ فیزیکدانان پاسخ می‌دهند

آیا سفر در زمان ممکن است؟ فیزیکدانان پاسخ می‌دهند رایان کامینز در رمان علمی تخیلی دختری در اتم طلایی می‌نویسد {زمان است که همه چیز را از یک‌باره اتفاق افتادن حفظ می‌کند} اما چگونه زمان…