بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پارادوکس اطلاعات | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پارادوکس اطلاعات

سیاه چاله‌ و مسئله مهم پارادوکس اطلاعات

سیاه چاله‌ و مسئله مهم پارادوکس اطلاعات پارادوکس اطلاعات بخشی از یک مسئله‌ی بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد و سیاه چاله‌ها خودشان همان مسئله‌ی بزرگ حل‌نشده هستند و جامعه‌ی فیزیک هیچ‌گاه نتوانسته است به‌صورت اساسی آن‌ها را توضیح…