بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های وقوع | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: وقوع

یافته‌های جدید کاوشگر جونو ناسا: وقوع طوفان‌های عجیب در مشتری

یافته‌های جدید کاوشگر جونو ناسا: وقوع طوفان‌های عجیب در مشتری داده‌های جمع‌آوری‌شده در مأموریت جونو به مشتری، نشان می‌دهند بادهای جوی این غول گازی به اعماق آن هم نفوذ کرده‌اند و دوام آن‌ها بیشتر از فرآیندهای جوی مشابه در…

جهان هستی می‌تواند با وقوع یک انفجار بزرگ دیگر به پایان خود برسد

جهان هستی می‌تواند با وقوع یک انفجار بزرگ دیگر به پایان خود برسد جهان ما می‌تواند به همان شکلی که خلق شده است، پایان یابد: با یک انفجار بزرگ ناگهانی. این جمله مربوط به پژوهش جدید گروهی…