بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های وجود نشانه‌های | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: وجود نشانه‌های

وجود نشانه‌های گرفتگی اقمارمریخ در یافته‌های کاوشگر کنجکاوی

وجود نشانه‌های گرفتگی اقمارمریخ در یافته‌های کاوشگر کنجکاوی با ادامه‌ی مسیر کاوشگر کنجکاوی در مسیر تعیین شده در مریخ، در اوایل ماه جاری این کاوشگر مدتی را برای رصد دو قمر مریخ Phobos و Deimos…