بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های وارد مدار مشتری شده | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: وارد مدار مشتری شده

فضاپیمای جونو که وارد مدار مشتری شده حامل چند عروسک لگو است

فضاپیمای جونو که وارد مدار مشتری شده حامل چند عروسک لگو است فضاپیمای جونو که در ابتدای هفته‌ی جاری وارد مدار مشتری شد، حامل سه مسافر مصنوعی است. اکشن‌فیگورهای لگو در این سفر به عنوان…