بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های وارد فاز دوم | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: وارد فاز دوم

مأموریت جدید فضایی ناسا وارد فاز دوم طراحی خود شد

مأموریت جدید فضایی ناسا وارد فاز دوم طراحی خود شد مأموریت این پروژه بررسی امکان حیات روی اقیانوس اروپا، یکی از ۴ قمر بزرگ مشتری است که بعد از بازبینی‌های فراوان ناسا، یک‌ قدم به تاریخ پرتاب نزدیک‌تر…