بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های هواپیمای پهن پیکر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: هواپیمای پهن پیکر

رئیس پژوهشگاه هوافضا: هواپیمای پهن پیکر با انرژی خورشیدی طراحی می شود

رئیس پژوهشگاه هوافضا: هواپیمای پهن پیکر با انرژی خورشیدی طراحی می شود به گفته‌ی رئیس پژوهشگاه هوافضا، هواپیمای پهن پیکر با انرژی خورشیدی به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی این پژوهشگاه در حال توسعه است.…