بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های هواپیماهای جتی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: هواپیماهای جتی

نیم قرن پس از کنکورد ؛ بازگشت جت های جدید مافوق صوت نزدیک است

۱۵ سال پس از بازنشستگی کنکورد، قوانین تازه در ایالات متحده در حال دمیدن روحی تازه در کالبد سفرهای هوایی مافوق صوت هستند. احتمالا برخی از افراد به یاد نداشته باشند؛ اما در دورانی نه‌چندان…