بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های هنگام برخورد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: هنگام برخورد

حتی سیاهچاله های کوچک نیز هنگام برخورد، امواج گرانشی گسیل می‌کنند

آیا تنها سیاهچاله های بسیار عظیم موج گرانشی دارند؟ محققان LIGO امواج گرانشی ناشی از ادغام دو سیاهچاله‌ی دیگر را آشکار‌سازی کرده‌اند و بر این باور هستند که این کوچک‌ترین موج گرانشی است که تا به حال…