بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های همواره | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: همواره

آیا نور همواره با سرعت یکسانی حرکت می‌کند؟

آیا نور همواره با سرعت یکسانی حرکت می‌کند؟ نور، سریع‌ترین چیزی است که در این جهان حرکت می‌کند؛ اما این سرعت تنها به حرکت نور محدود نمی‌شود، بلکه یک ثابت جهانی نیز به شمار می‌رود.…