بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های همسانگردی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: همسانگردی

یافته‌های جدید نشان از قطعی بودن همسانگردی جهان هستی دارند

یافته‌های جدید نشان از قطعی بودن همسانگردی جهان هستی دارند دانشمندان تابش کیهانی بازمانده از انفجار بزرگ را مورد بررسی قرار داده‌اند. هدف آنها از این بررسی در واقع پایان دادن به بحث‌هایی بوده که…