بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های هشدار دانشمندان درباره رسیدن زمین به نقطه‌ دمایی غیر قابل بازگشت | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: هشدار دانشمندان درباره رسیدن زمین به نقطه‌ دمایی غیر قابل بازگشت

هشدار دانشمندان درباره رسیدن زمین به نقطه‌ دمایی غیر قابل بازگشت

سواحل از بین رفته‌اند، امواج به صخره‌های بلندی برخورد می‌کنند که زمانی کوه بوده‌اند، افراد زیادی از بین رفته‌اند، غذا کمیاب است و گریز از گرمای مرگبار ممکن نیست. دانشمندان هشدار می‌دهند که ممکن است…

  • خانه
  • هشدار دانشمندان درباره رسیدن زمین به نقطه‌ دمایی غیر قابل بازگشت