بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های هزینه‌ی کلونی سازی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: هزینه‌ی کلونی سازی

ناسا هزینه‌ی کلونی سازی در ماه را ۱۰ درصد برآوردهای اولیه می‌داند

ناسا هزینه‌ی کلونی سازی در ماه را ۱۰ درصد برآوردهای اولیه می‌داند تاکنون تنها ۱۲ نفر موفق شده‌اند تا قدم در ماه گذاشته و روی قمر زمین بایستند. آخرین باری که یک انسان موفق به…