بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های هزارپا | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: هزارپا

سرمایه‌های “حوزه هنری” چگونه در معاونت سینمایی‌اش به کار گرفته نمی‌شود؟

سرمایه‌های "حوزه هنری" چگونه در معاونت سینمایی‌اش به کار گرفته نمی‌شود؟ پیش از این گزارشی با عنوان "هزارپا" در حوزه هنری چه می‌کند؟!" به نحوه عملکرد حوزه در خصوص خرید رایت ویدئویی فیلم هزارپا منتشر شد.…

“هزارپا” در حوزه هنری چه می‌کند؟!

"هزارپا" در حوزه هنری چه می‌کند؟! آنچه از ایدئولوژی حوزه هنری شنیده بودیم با خرید فیلم سینمایی «هزارپا» توسط موسسه هنرهای تصویری سوره وابسته به حوزه، کمی دچار چالش‌‌مان می‌کند، که مدیرعامل این موسسه درباره…