بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های هزاران | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: هزاران

هزاران سیاه چاله مخفی در کهکشان راه شیری وجود دارد

هزاران سیاه چاله مخفی در کهکشان راه شیری وجود دارد می‌توان گفت که تقریباً در مرکز همه‌ی کهکشان‌ها، یک ابر سیاه‌چاله‌ی کلان‌جرم قرار گرفته است که میلیون‌ها یا شاید میلیاردها برابر خورشید جرم دارد و حجم عظیمی…