بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های هدف ناسا | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: هدف ناسا

هدف ناسا برای استفاده از خاک مریخ به‌عنوان سوخت موشک

هدف ناسا برای استفاده از خاک مریخ به‌عنوان سوخت موشک یک مشکل عمده در ماموریت‌های مریخی تامین سوخت کافی برای بازگشت به زمین است. اطلاعات مربوط به این پروژه در صفحه‌ی شخصی سرپرست تیم پژوهشی ناسا در…