بازدید ایدهبایگانی‌های نیمی از ماهواره‌های مدار زمین استفاده از داده‌های اقلیمی را محدود می‌کنند | بازدید ایده

برچسب: نیمی از ماهواره‌های مدار زمین استفاده از داده‌های اقلیمی را محدود می‌کنند

نیمی از ماهواره‌های مدار زمین استفاده از داده‌های اقلیمی را محدود می‌کنند

دانشمندان و سیاست‌گذاران برای درک و اقدام در مورد تغییرات اقلیمی به اطلاعات و داده‌های ماهواره‌ای نیاز دارند. با این حال بیش‌ از نیمی‌ از ماهواره‌های طبقه‌بندی‌نشده در رده‌ی محرمانه که کار نظارت بر زمین را…

  • خانه
  • نیمی از ماهواره‌های مدار زمین استفاده از داده‌های اقلیمی را محدود می‌کنند