بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نیروی اصلی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نیروی اصلی

تلاش برای کشف پنجمین نیروی اصلی مفقوده جهان طبیعت و حل معمای گرانش

تلاش برای کشف پنجمین نیروی اصلی مفقوده جهان طبیعت و حل معمای گرانش درک کنونی ما از جهان چنین بیان می‌دارد که جهان ما توسط چهار نیروی بنیادی کنترل می‌شود: گرانش، الکترومغناطیس و نیروهای ضعیف و قوی…