بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نیاز فوری به انجام اقداماتی جهت مبارزه با بحران پلاستیک در جهان | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نیاز فوری به انجام اقداماتی جهت مبارزه با بحران پلاستیک در جهان

نیاز فوری به انجام اقداماتی جهت مبارزه با بحران پلاستیک در جهان

تاثیر زیست محیطی و تخریبی پلاستیک بالاخره دارد جایگاه خود را پیدا می‌کند. این جلب توجه تا حدودی مدیون برنامه سیاره آبی سری دوم، پخش شده از شبکه BBC است؛ این برنامه به مسئله‌ی پلاستیک‌های رهاشده…

  • خانه
  • نیاز فوری به انجام اقداماتی جهت مبارزه با بحران پلاستیک در جهان