بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نیازی به وجود انرژی تاریک ندارد | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نیازی به وجود انرژی تاریک ندارد

مدل جدید جهان نیازی به وجود انرژی تاریک ندارد

مدل جدید جهان نیازی به وجود انرژی تاریک ندارد به تازگی پژوهشگران به مدلی که چگونگی انبساط کیهان را نشان می‌دهد نگاهی انداخته‌اند و با بررسی دقیق‌ترابرنواختر نوع 1a متوجه شده‌اند که برای توضیح این انبساط،…

  • خانه
  • نیازی به وجود انرژی تاریک ندارد