بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نگهداری ۴۰ هزار نسخه خطی در گنجینه کتابخانه ملی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نگهداری ۴۰ هزار نسخه خطی در گنجینه کتابخانه ملی

نگهداری ۴۰ هزار نسخه خطی در گنجینه کتابخانه ملی

در این دیدار فریبرز خسروی؛ معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: پیشینه مبادلات و مراودات ایران و مجارستان دیرینه است. اگر ما سابقه چندین هزارساله داریم و در خط…

  • خانه
  • نگهداری ۴۰ هزار نسخه خطی در گنجینه کتابخانه ملی