بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نگاهی جامع | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نگاهی جامع

جهان‌های موازی و جهان‌های چندگانه: نگاهی جامع به نظریه‌ها و مفاهیم

جهان‌های موازی و جهان‌های چندگانه: نگاهی جامع به نظریه‌ها و مفاهیم جهان‌های چندگانه گروه خاصی از جهان‌های موازی هستند. از چند سال گذشته جهان‌های موازی تبدیل به نظریه‌ای بحث‌برانگیز بین فیزیکدانان و کیهان‌شناسان شده است.…