بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نوزادان چینی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نوزادان چینی

دانشمند مرتبط با تحقیقات دستکاری ژنتیکی نوزادان چینی مفقود شده است

یک هفته‌ای از اخبار جنجالی تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی‌شده‌ی جهان می‌گذرد. هه جیانکوی ممکن است با بهره بردن از روش کریسپر، موجب تولد نخستین نوزادان اصلاح ژنتیکی شده باشد؛ اما حالا در شرایط نامعلومی…