بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نمونه‌ی اولیه | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نمونه‌ی اولیه

دارپا نمونه‌ی اولیه تلسکوپ فضایی تاشدنی خود را آزمایش کرد

دارپا نمونه‌ی اولیه تلسکوپ فضایی تاشدنی خود را آزمایش کرد منجمان و اخترشناسان همواره به دنبال داشتن عکس‌های دقیق تری از فضا هستند ولی تلسکوپ‌های معمولی بر پایه شیشه محدودیت‌های خاص خود را دارند و…