بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نمایشگر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نمایشگر

آیا نگاه طولانی به نمایشگر موجب آسیب به چشم کودکان می‌شود

با توجه به اینکه کودکان مدت زمان زیادی را جلوی صفحات نمایش می‌گذرانند، نگرانی‌های در حال رشدی در مورد امکان آسیب به رشد بصری آن‌ها وجود دارد. افزایش چشم‌گیری در تعداد کودکان دچار خشکی چشم…