بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نقش علما و هنرمندان در تصویرسازی مفاهیم دینی انکارناپذیر است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نقش علما و هنرمندان در تصویرسازی مفاهیم دینی انکارناپذیر است

نقش علما و هنرمندان در تصویرسازی مفاهیم دینی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران، مسأله هنر و تأثیرگذاری آن در فضای روحی و فکری انسانها امری غیر قابل انکار است که این امر همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است تا جایی که در دیدار…

  • خانه
  • نقش علما و هنرمندان در تصویرسازی مفاهیم دینی انکارناپذیر است