بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نظریه جدید ریاضی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نظریه جدید ریاضی

طبق نظریه‌ی جدید ریاضی، زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده است

طبق نظریه‌ی جدید ریاضی، زندگی مانند یک بیماری همه‌گیر در سراسر گیتی شیوع پیدا کرده است اگر زندگی در سیاره‌ای شکل بگیرد آیا همان مواد اولیه در سیاره‌ای دیگر نیز همان شکل از زندگی را…