بازدید ایدهبایگانی‌های نشست «مجمع گفت‌وگوهای آسیا» | بازدید ایده

برچسب: نشست «مجمع گفت‌وگوهای آسیا»

برگزاری نشست «مجمع گفت‌وگوهای آسیا» در نیویورک به ریاست ظریف

نشست «مجمع گفت‌وگوهای آسیا» در نیویورک به ریاست وزیر خارجه ایران برگزار شد. نشست چند جانبه "مجمع گفت و گوهای آسیا" به ریاست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برگزار شد. پس از…

  • خانه
  • نشست «مجمع گفت‌وگوهای آسیا»