بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های نجات داده است | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: نجات داده است

لحظه‌ای که احتمالا مشتری کره‌ی زمین را نجات داده است

لحظه‌ای که احتمالا مشتری کره‌ی زمین را نجات داده است در ساعات اولیه‌ی روز دوشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ یک منجم آماتور توانست از انفجاری سهمگین در سطح مشتری فیلم ضبط کند، ستاره‌شناسان می‌گویند این انفجار…