بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های «منطق ویتگنشتاین» به کتابفروشی‌ها رسید | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: «منطق ویتگنشتاین» به کتابفروشی‌ها رسید

«منطق ویتگنشتاین» به کتابفروشی‌ها رسید

«منطق ویتگنشتاین» به کتابفروشی‌ها رسید لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین، فیلسوف نامدار اتریشی قرن بیستم بود که باب‌های زیادی را در فلسفه ریاضی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن گشود. از سال 1929 تا 1947، ویتگنشتاین در…

  • خانه
  • «منطق ویتگنشتاین» به کتابفروشی‌ها رسید