بازدید ایدهبایگانی‌های مریخ در | بازدید ایده

برچسب: مریخ در

یافته جدید: مریخ در ساعات شب‌ به‌طور مداوم در معرض توفان‌های سهمگین برفی است

یافته جدید: مریخ در ساعات شب‌ به‌طور مداوم در معرض توفان‌های سهمگین برفی است سیاره‌ی مریخ در نگاه نخست برای ما به‌عنوان یک چشم‌انداز سرد، غبارآلود و خشک به نظر می‌رسد؛ اما این احتمال هم…