بازدید ایدهبایگانی‌های مریخ با تکنولوژی | بازدید ایده

برچسب: مریخ با تکنولوژی

یک بررسی جامع: زمینی‌سازی مریخ با تکنولوژی فعلی ممکن نیست

نویسنده‌های علمی تخیلی مدت‌هاست که در داستان‌های خود، زمینی‌سازی سیارات دیگر را توصیف می‌کنند، فرایند فرضی است که عمدتا شامل تغییر جو، دما و محیط‌ سیاره‌ای دیگر است تا هر چه بیشتر به زمین شبیه شود و…