بازدید ایدهبایگانی‌های مریخ‌ نشین | بازدید ایده

برچسب: مریخ‌ نشین

لاکهید مارتین از برنامه‌های خود برای مریخ‌ نشین چندبار مصرف رونمایی کرد

لاکهید مارتین از برنامه‌های خود برای مریخ‌ نشین چندبار مصرف رونمایی کرد شرکت لاکهید مارتین که آن را بیشتر برای ساخت جنگنده‌های قدرتمند می‌شناسیم، مدتی است که به فکر سفر بهمریخ افتاده و برنامه‌های بسیار خوبی…