بازدید ایدهبایگانی‌های مرگ کونه های خفاش | بازدید ایده

برچسب: مرگ کونه های خفاش

موج گرما چگونه ، مرگ یک‌سوم از گونه‌های خفاش را در استرالیا رقم زد.

موج گرما چگونه ، مرگ یک‌سوم از گونه‌های خفاش را در استرالیا رقم زد؟ موج گرما شدیدی که چندی پیش شمال استرالیا را دربرگرفت، موجب مرگ یک‌سوم از گونه‌های خفاش‌ در این کشور شد. به…