بازدید ایدهبایگانی‌های مرگ ستاره‌ | بازدید ایده

برچسب: مرگ ستاره‌

مرگ ستاره‌ یک منظومه به چه شکل است

مرگ ستاره‌ یک منظومه به چه شکل است هیچ چیز جاودان نیست؛ حتی ستاره‌ها. بقای خورشید ما همانند باقی ستاره‌های حقیقی، در گرو همجوشی هسته‌ای درون هسته‌ی آن است. خورشید در دمایی بالغ بر چندین میلیون درجه‌ی…